Zendingscommissie Wijk Oost

Fijn dat je interesse hebt voor het werk van de zendingscommissie. We vertellen graag waar we ons voor inzetten. De zendingscommissie richt zich op de missionaire opdracht die de kerk heeft:

Christus verkondigen in de eigen omgeving en in de wereld’. Dit brengen wij in de praktijk door:

 • Mee te leven met Christenen wereldwijd
 • Mee te bidden voor het vertrouwen dat God dichtbij én ver weg aan het werk is
 • Mee te geven aan zendingsprojecten en zendingswerkers
 • Mee te delen in de zendingsverhalen

Dit doen wij door ons als zendingscommissie in te spannen om:

 • Jouw te betrekken bij zending door de ervaringen van medechristenen te delen in onze gemeente.
  • Concreet betekent dit dat we verhalen delen door middel van nieuwsbrieven, informatie in Contact, het organiseren van een zendingsdienst en een zendingsavond.
 • Ondersteuning te bieden aan verschillende projecten én zendingswerkers.
  • Financiële ondersteuning wordt geboden door: zendingsbussen en diverse acties.

In 2022/2023 ondersteunen we als gemeente:

 • Stichting Gave:De stichting verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien en geliefd. Ze komen thuis bij God en mensen. Wil je meer lezen, ga dan naar:  https://www.gave.nl/
 • Ouderen in Moldavië:Project: Liefdevolle zorg in de laatste levensfase. In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. Ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers.Wil je meer lezen, ga dan naar: www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie
 • Gemeentestichting in Egypte:Ondersteuning van de kerken in Egypte. Eén van deze kerken staat in Abu Henes. De droom van deze gemeente is om het Goede Nieuws voor het hele dorp, te verspreiden op elke mogelijke manier. In het bijzonder willen ze aandacht geven aan families, tieners, kinderen en vrouwen. Wil je meer lezen over gemeentestichting in Egypte, ga dan naar: gzb.nl/egypte

Wilt u een gift overmaken dan kan dat naar: NL92RABO0137222262 t.n.v. Diaconie o.v.v. Zendingscommissie Wijk Oost.

De zendingscommissie:

 • Bestaat uit 9 leden: Mark Sepers, Wim van Olst, Berthe van Boven, Jolanda van den Berg, Charissa Holwerda, Gerlinda Snaterse, Tim den Besten, Jurrie Zwart en Jolanda Krol
 • Contactpersoon: Berthe van Boven: zendingscommissiewijkoost@gmail.com of 0525-686553

We nodigen je uit om mee te leven, mee te bidden, mee te geven en mee te delen!

Dank je wel alvast.