Jeugdcommissie Wijk Oost

Voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente zijn 3 jeugdouderlingen (Dorine Bouma, Adriaan Westland en Gerjan Mollenhorst) benoemd in de kerkenraad.

De jeugdouderlingen worden ondersteund en begeleid door een jeugdwerkadviseur. De jeugdouderlingen, de jeugdwerkadviseur (Cor Jan Kolijn – 038-3758079) en een secretaris (Marieke Spijkerboer) vormen samen de jeugdcommissie. Alle onderdelen van het jeugdwerk overleggen samen met elkaar in de brede jeugdcommissie.

Het jeugdwerk in de wijkgemeente omvat:

Het clubwerk:

  • Jeugdclubs (12-)
  • Club Vision (12/13-jarigen)
  • The Rock (14/15-jarigen)
  • Cross Road (16+)

Jeugd/jongerendiensten:

  • Catechisatie
  • Kindernevendienst
  • Gezinsdienst
  • Appèldienst

Daarnaast zijn de jeugdouderlingen betrokken bij de Vakantiebijbelweek.

 De jeugdcommissie houdt contact met het jeugdwerk van de hervormde  buurgemeenten in de Hervormde Stichting Jeugd en Jongerenwerk (HSJJ). De HSJJ <http://www.hsjj.nl/>  organiseert jaarlijks een workshopavond voor de leiding en een gezamenlijke avond voor de jeugd van 12-16 jaar.

Heb je vragen/opmerkingen over het jeugdwerk in onze wijk, neem dan gerust contact op met één van ons.

Het handboek en andere documenten van de jeugdcommissie vind je op: